Výzva Technologie pro začínající podnikatele

Nová výzva Technologie pro začínající podnikatele 26. 11. 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem Technologie pro začínající…

Nová výzva Inovace - Výzva V (inovační projekt)

Dne 15. 6. 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ministerstvo má pro tuto výzvu připraveno celkem 2 700 000 000 Kč. Cílem této výzvy…

Vyhlášena nová výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyhlásil dne 25. 9. 2018 výzvu Služby infrastruktury – Výzva IV. Hlavním cílem této výzvy je zvýšit nedostatečnou…

Vyhlášena výzva ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Budování a modernizace datových center

Dne 28. 6. 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ministerstvo má pro tuto výzvu připraveno celkem 1 500 000 000 Kč. Cílem této výzvy…

Vyhlášena výzva Šablony II.

Dne 28. 2. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky novou výzvu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ŠABLONY II. Ministerstvo má připraveno celkem 6 miliard z fondů EU. Cílem…

Výzva Operačního programu Zaměstnanost č. 080 – Výzva pro územní správní celky

V průběhu měsíce března bude vypsána výzva operačního programu Zaměstnanost č. 080 – Výzva pro územní správní celky. Výzva operačního programu Zaměstnanost pro územní samosprávné celky (obce, kraje, sdružení a…

Nová výzva – Smart Cities

Dne 9. 2. 2018 zveřejnil Jihočeský kraj výzvu Smart Cities. Cílem výzvy je podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací a pořízení smart technologií…

Výzva Šablony II. – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Šablony II – MRR a VRR Plánované datum vyhlášení výzvy: únor 2018 Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: únor 2018 Místo dopadu Celá ČR včetně Prahy Podporované aktivity Další vzdělávání…