I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem…

… a s námi je to krok správným směrem.

Zaměřujeme se na dvě hlavní oblasti, a to vzdělávání (EDUcation) a komplexní projektový management (PROjects). Na Vašich aktivitách se budeme podílet od začátku do konce a nabídneme Vám komplexní servis v následujících oblastech.

Komplexní projektový management

Nabízíme komplexní péči o Vaše projektové záměry a dostupné dotační tituly – konzultace, výběr financování, zpracování, správa a řízení po celou dobu životního cyklu a účast na realizaci aktivit včetně zajištění udržitelnosti.

Našich služeb využívají:


Obce, města a kraje

Vzdělávací instituce

Neziskové organizace

Malé a střední podniky

Technické vzdělávání

V prostorách Technologického centra Písek vytváříme vzdělávací zázemí, které je charakterizováno především interaktivními laboratořemi a učebnami. Tyto prostory podporují technické a ICT vzdělávání při současném respektování nejmodernějších výukových a vzdělávacích metod.

Mezinárodní networking

Díky velmi rozmanitému ekosystému, jehož jsme součástí, máme možnost zprostředkovat kontakty se zahraničními partnery a pomoci Vám s přípravou a realizací širokého portfolia zahraničních projektů či aktivit. Spolupracujeme s partnery z akademické, veřejné, ale i soukromé sféry.

Organizace
a produkce akcí

Uspořádáme pro Vás na klíč jakoukoliv obchodní událost, ať už se jedná o krátké business snídaně a workshopy, nebo odborné konference a diskuzní besedy. I jako pořadatelé si budete moci svou událost naplno užít a naše nově vybavené reprezentativní prostory zajistí úspěch Vašich akcí.

Kariéra

Níže naleznete podrobné informace k otevřeným pozicím. Staňte se členy moderního profesionálního zázemí.

Písek
Posted 10 měsíci ago

Jako držitelé dvou nezávislých certifikátů od společnosti TAYLLOR & COX s.r.o. – ISO 9001:2015 (Quality Management System) a ISO 21500:2012 (Project Management) – Vám můžeme zaručit, že naše práce bude odvedená kvalitně, dle zavedených norem a standardních postupů a to v oblastech


Výzkum a vývoj

Specializujeme se na přípravu, realizaci a zajištění udržitelnosti celé řady výzkumných a vývojových projektů zaměřených především do operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory výzkumu a vývoje TRIO či do přeshraničních výzkumných a vývojových programů. Zajistíme pro Vaše projektové záměry odpovídající partnery a vše potřebné k podání žádosti. Projekty připravujeme s cílem komercializace výstupů při současném respektování povahy a obsahového zaměření projektových záměrů.


ICT, technologie a inovace

V portfoliu našich činností se primárně zaměřujeme na projekty a inovační aktivity z oblasti informačních a komunikačních technologií a inovací. Snažíme se podporovat rozvoj malého a středního podnikání v místním, regionálním, národním i mezinárodním měřítku. Spolupracujeme s předními technologickými společnostmi, výzkumnými a vývojovými organizacemi a především z akademické sféry u nás i v zahraničí. Prostřednictvím našich aktivit podporujeme úzkou spolupráci výše uvedených subjektů.


Zdravotní a sociální oblast

Naše společnost se zaměřuje také na oblast zdravotnictví a oblast sociální. Snažíme se podporovat rozvoj těchto služeb v regionu Jihočeského kraje. Prostřednictvím několika již realizovaných projektů se nám podařilo vybudovat moderní psychiatrickou nemocnici či podpořit rozvoj mobilní psychiatrické péče v regionu Písecka. Prostřednictvím sítě našich kontaktů jsme schopni pomoci nejen s přípravou a realizací různých rozvojových projektů z této oblasti, ale též zajistit potřebné partnery a další záležitosti.


Vzdělávání a zaměstnanost

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT a nabízíme kurzy v ICT a návazných oborech. Vzdělávací aktivity realizujeme ve vlastním moderně vybaveném Centru praktické výuky. Úzce spolupracujeme s akademickou sférou v ČR i zahraničí. Podporujeme uplatnění absolventů. Zejména malým a středním podnikům pomáháme se zajištěním zaměstnanců a rozvojem jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Zaměřujeme se hlavně na operační program Zaměstnanost a program Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců. V oblasti školství jsme aktivní i v rámci operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.


Mezinárodní spolupráce

Velice důležitou součástí portfolia našich aktivit je příprava a realizace mezinárodních projektů. Zaměřujeme se na programy podpory Horizon 2020, Interreg Central Europe, Interreg Europe, Interreg Danube a také na programy přeshraniční spolupráce. Nepřipravujeme projekty pouze po formální stránce, ale spolupracujeme již na přípravě samotných projektových záměrů. Zajistíme projektové partnery a podílíme se na celém projektovém cyklu. Spolupracujeme s partnery téměř ze všech zemí EU.

Co máme za sebou

0,8 mld. Kč

jsme pomohli získat

129 partnerů

se kterými spolupracujeme

31 projektů

jsme úspěšně zpracovali

63 akcí

lokální i mezinárodní úrovně

Projekty v realizaci

Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – jižní Čechy

Cílem projektu je vybudovat plně vybavené Big Data centrum, jehož součástí bude, vedle vytvoření programu nadnárodního technologického transferu, především rozšíření technické spolupráce v přeshraničním měřítku. Aplikace. Díky projektu získají malé a střední podniky v regionu trvalý přístup ke špičkovým moderním technologiím a budou integrovány do výzkumu a inovací v oblasti digitalizace a zejména se naučí využívat svá data k dosažení trvalé prosperity.

Integrace dat z IoT senzorických platforem do GIS systémů

Cílem projektu je vytvoření cloudové platformy pro efektivní monitoring a management jednotlivých IoT zařízení, vytvoření datového modelu a architektury pro řízený přenos velkého objemu dat z mikroelektronických zařízení a vývoj otevřeného geografického informačního systému zajišťujícího provoz mapových serverů pro interpretaci dat z těchto zařízení. Součástí projektu bude realizace webové a mobilní aplikace zajišťující vizualizaci dat v mapovém podkladu a umožňující interakci uživatelů prostřednictvím mobilních technologií.

Maminky, i IT pomáhá
Projekt se zaměřuje na zlepšení postavení žen pečujících o malé děti na trhu v práce v Jihočeském kraji. Jeho prostřednictvím chceme pomoci cílové skupině žen skloubit pracovní a rodinné povinnosti, které patří ke klíčovým tématům moderního ženství. V rámci projektu bude realizována celá řada aktivit, kurzů (zaměření na IT, manažerské dovednosti, technické myšlení a další disciplíny) či stáží, jejichž společným cílem je zlepšení vstupních podmínek pro ženy, které se po mateřské dovolené vrací na trh práce.

Vývoj konečného řešení app Cloud Security

Cílem projektu je vyvinout řešení aplikace Cloud Security v prostředí České republiky. Tato aplikace představuje komplexní systém dílčích bezpečnostních aplikací poskytovaných na úrovni internetu, které čistí provoz od cyber útoků a tím chrání webové servery, aplikace a samotné infrastruktury před útoky škodlivých kódů a hackerskými útoky. Aplikace je primárně určena pro datová centra, poskytovatele internetového připojení, poskytovatele obsahu, e-shopy atp.

Vzdělávání ve společnosti STYRAX, a.s.

Tento projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců napříč všemi pozicemi v této společnosti. Zaměstnanci budou školení zejména v oblastech IT, ale také v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykových dovedností či Účetních a ekonomicky-právních dovednostech. Cílem tohoto projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Podpora škol zjednodušeným vykazováním

Projekt probíhá v MŠ a ZŠ Šobrova v Písku, MŠ Lidická, MŠ Svojsíka a MŠ Šumavská ve Strakonicích. Cílem je podpora formou zjednodušeného vykazování/Šablon. Projekt podporuje rozvoj pedagogů vzděláváním, vzájemným setkáváním a sdílením zkušeností s možností personálního posílení o školního asistenta, psychologa, speciálního či sociálního pedagoga, příp. chůvy v mateřské škole. Důležité je usnadnění přechodu dětí do základní školy a spolupráce s rodiči.

Pro více informací o úspěšně dokončených projektech klikněte zde.

Partneři

Kontaktujte nás

EDU-PRO Consulting, a.s.

Vladislavova 250

397 01 Písek

IČ: 241 45 441

B 17395 vedená u Městského soudu v Praze

Datová schránka: o6rp5i

Kontaktní osoba:

Ing. Lukáš Kučera

+420 380 424 403

l.kucera@edupro.cz

„I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem…“

Najdete nás i na