350 milionů korun míří na podporu vzniku a provozu dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako řídící orgán Operačního programu zaměstnanost, dnes zveřejnilo výzvu č. 132 na podporu vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo Prahu. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje,
 • obce a jimi zřizované organizace,
 • poradenské a vzdělávací instituce,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • nestátní neziskové organizace,
 • profesní a podnikatelská sdružení,
 • obchodní korporace,
 • OSVČ,
 • státní podniky,
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízení zvláštním zákonem,
 • školy a školská zařízení,
 • vysoké školy,
 • organizační složky státu a jimi zřizované organizace,
 • sociální partneři.

Podpora může dle typu příjemce dosáhnout až 100 %. Výzva podporuje vznik a následný provoz dětských skupin s cílem zapojit rodiče do pracovního procesu. Podporována jsou zařízení pro zaměstnance i veřejnost, a to v režimech:

 • dětské skupiny pro veřejnost, 
 • podnikové dětské skupiny. 

Projekty jsou financovány v režimu zjednodušeného vykazování na základě dosažených výstupů a výsledků. Máte-li zájem o více informací nebo chcete-li s přípravou žádosti o dotaci pomoci, neváhejte nás kontaktovat !!!