4,5 miliardy korun míří na podporu inovační výkonnosti podniků

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost výzvu APLIKACE – III. VÝZVA, která podporuje realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Žadateli této výzvy mohou být podnikatelské subjekty či organizace pro výzkum a šíření znalostí. Žádosti lze podávat od 20. ledna 2017 do 20. dubna 2017 a celková alokace výzvy je stanovena na 4,5 miliardy korun.

Výše dotace může být v rozmezí 1 – 100 mil. Kč a nutnou podmínkou realizace projektu je podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu vyšší než 50 %. Maximální míra podpory za celý projekt je stanovena na 70 %.

Podporu lze získat na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a konkrétně lze podpořit následující výdaje:

  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a nezbytné vybavení – avšak jen formou odpisů,
  • náklady na smluvní výzkum,
  • náklady na poradenské služby,
  • nezbytné režijní a provozní náklady.

Máte-li zájem o více informací k této výzvě či chcete-li konzultovat Váš projektový záměr nebo pomoci s přípravou projektové žádosti, neváhejte nás kontaktovat !!!