830 milionů korun míří na podporu pedagogických pracovníků a zlepšení úrovně vzdělávacího procesu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídící orgán operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), zveřejnilo avízo výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Cílem výzvy je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce.

Mezi podporované aktivity lze zařadit:

  • personální podporu (školní asistent, sociální pedagog apod.),
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ,
  • aktivity rozvíjející ICT na škole,
  • extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ atd.

Cílovou skupinou této výzvy jsou především:

  • žáci středních škol,
  • studenti vyšších odborných škol,
  • pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků,
  • pedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků,
  • pracovníci ve vzdělávání na středních školách,
  • pracovníci ve vzdělávání na vyšších odborných školách.

Chcete-li získat více informací či máte-li zájem o pomoc při zpracování projektové žádosti, neváhejte nás kontaktovat !!!