Entries by edupro

Až 10 kurzů na účastníka v rámci vzdělávání zaměstnanců OPZ

Každý účastník může absolvovat maximálně 10 kurzů a současně musí splnit podmínku výuky 40 hodin v prezenční formě vzdělávání. Režim financování projektu je realizován formou jednotkových nákladů, což výrazně snižuje administrativní zátěž při realizaci projektu. Znamená to, že dopředu víte, kolik za daný kurz dostanete proplaceno finančních prostředků. Zda daný kurz pořídíte levněji nebo dráž je […]

Vyhlášena nová výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyhlásil dne 25. 9. 2018 výzvu Služby infrastruktury – Výzva IV. Hlavním cílem této výzvy je zvýšit nedostatečnou kapacitu, pokud je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a zajistit dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního […]

Vyhlášena výzva ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Budování a modernizace datových center

Dne 28. 6. 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ministerstvo má pro tuto výzvu připraveno celkem 1 500 000 000 Kč. Cílem této výzvy je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, […]

Vyhlášena výzva Šablony II.

Dne 28. 2. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky novou výzvu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ŠABLONY II. Ministerstvo má připraveno celkem 6 miliard z fondů EU. Cílem této výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) […]