Entries by Nikola Linhartová

Úspory energie pro podnikatelský sektor

16. 7. 2019 byla vyhlášena Ministerstvem průmyslu a obchodu nová výzva z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která bude otevřena od 16. 9. 2019. Cílem této výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. PODPOROVANÉ AKTIVITY Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla […]

Pracovní pozice Projektový manažer

Společnost EDU-PRO Consulting, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: P R O J E K T O V Ý M A N A Ž E R Jsme poradenská společnost se sídlem v Písku, která se zabývá komplexním projektovým managementem projektů financovaných z dotačních zdrojů. Současně se zabýváme technickým i jiným vzděláváním, organizací akcí, vyhledáváním zahraničních […]

Nová výzva Fond pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2020. Celková alokace pro tuto výzvu je 7 752 900 Kč (300 000 EUR). PODPOROVANÉ AKTIVITY Všechny iniciativy vedoucí […]

Čas pro podání projektu do ŠABLON II. běží. Využijte této příležitosti!

Šablony II. jsou projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím kterého mohou mateřské, základní, střední školy a nově také SVČ, ZUŠ, školní družiny a školní kluby získat finanční prostředky na svoji činnost. Z projektu lze financovat různorodé aktivity, které školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání pomohou rozvíjet potenciál školy. Celý projekt je kompletně financován […]

Nepropásněte dotační výzvu pro města, obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC!

Dne 22. března 2019 vyhlásilo Ministerstvo sociálních věcí výzvu z Operačního programu Zaměstnanost, která je určená pro obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů a dobrovolné svazky obcí. Na projekty můžete získat dotaci 95 %. Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování […]

Ranní káva na téma Dotační možnosti vzdělávání zaměstnanců

Přijďte se seznámit s možností získání dotace na vzdělávání zaměstnanců! Ranní káva se bude konat pod záštitou Jihočeské hospodářské komory dne 24. 4. 2019 v Táboře. Získat můžete dotaci 85 % a podporováno je IT vzdělávání, jazykové vzdělávání, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání a odborné dovednosti. Celou akcí Vás provede Ing. Veronika Chodlová ze […]

Ranní káva na téma Vzdělávání zaměstnanců

Chcete se o možnosti realizace komplexního vzdělávacího projektu pro Vaši firmu dozvědět více? Přijďte na ranní kávu, kterou pořádá Jihočeská hospodářská komora v Táboře 12. dubna od 9:00. Naše paní ředitelka Veronika Chodlová si připravuje prezentaci, která Vám pomůže lépe pochopit, jak nejefektivněji využít výzvy v rámci dotačního programu Zaměstnanost a zároveň se na ni […]

Výzva pro územní správní celky – optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě

Dne 22. března 2019 vyhlásilo Ministerstvo sociálních věcí výzvu z Operačního programu Zaměstnanost, která je určená pro obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů a dobrovolné svazky obcí. Na projekty můžete získat dotaci 95 %. Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování […]

Nová výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Dne 28. 2. 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky novou výzvu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Ministerstvo má připraveno celkem 200 milionů Kč. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, tandemové neformální vzdělávání, zavádění nových metod v neformálním vzdělávání, klub v neformálním […]

Vyhlášena výzva Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 10. 1. 2019 výzvu na podporu zvýšení znalostí, dovedností, kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Celková alokace výzvy je 800 000 000 Kč. Oprávnění žadatelé Profesní a podnikatelská sdružení – sdružení podniků, zájmová sdružení PO, spolky, Hospodářská a Agrární komora ČR Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací. […]