Entries by Michaela Marková

COVID – Nájemné II

Výzva otevřena od 21. 10. 2020 – 21. 1. 2021 Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro jednoho žadatele na VŠECHNY provozovny. Celková alokace činí 3 mld. Kč.   Na podporu z programu COVID – Nájemné má nárok:  Podnikatel, který v rozhodném období užíval provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy […]

Projektový manažer

Společnost EDU-PRO Consulting, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Projektový manažer Zajímají Tě projekty financované z prostředků Evropské unie? Chceš se podílet na přípravě a řízení zajímavých rozvojových projektů zaměřených na technologie? Ovládáš dobře angličtinu? Máš vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně? Pokud ano, neváhej a přidej se k nám. Jsme poradenská společnost se sídlem v […]

INOVACE

Dalším programem vyhlášeným Ministerstvem průmyslu a obchodu jsou INOVACE. Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení […]

POTENCIÁL

V současné době je také vyhlášen program POTENCIÁL, který byl vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 28. 8. 2020 a spadá pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Cílem tohoto programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení […]

Aplikace

Dne 1.9.2020 přichází Ministerstvo průmyslu a obchodu s vyhlášením nové výzvy pod operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a tím jsou APLIKACE. Tato výzva podporuje činnosti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucí k získání nových poznatků a dosažení jednoho z definovaných výsledků – prototyp/funkční vzorek, průmyslový/užitný vzor, otevřená technologie, poloprovoz, certifikovaná metodika nebo […]

Výzva pro územní samosprávné celky

Dne 16.3. 2020 byla vyhlášena nová výzva Ministerstvem práce a sociálních věci  pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). Alokace výzvy: 285 000 000 Kč Zahájení přijmu žádostí: 23.3.2020 Ukončení přijmu žádosti: 16.6.2020 Typ výzvy: otevřená Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, […]

Nízkouhlíkové technologie – elektromobilita

Dne 2.12.2019 byla vyhlášena výzva na Nízkouhlíkové technologie – elektromobilita – Výzva V. Cílem této výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility. zahájení přijmu žádostí: 6.1.2020 ukončení příjmu žádostí: 28.5.2020 Žádat mohou malé a střední podniky a velké podniky. Podporované aktivity pořízení elektromobilu- podporované kategorie silničních […]

Proof of concept – výzva III

Proof of concept – výzva III, která byla vyhlášena dne 26.11.2019 a která podporuje aktivity pomáhající zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky  (ty pak mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi). Zahájení přijmu žádostí: 29.11.2019 Ukončení přijmu žádostí: 20.03.2020 Podporované aktivity:  aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu […]

Správný směr pro začínající podniky – dotační program Technologie

Začali jste podnikat a potřebovali byste podpořit svůj podnikatelský záměr? Tak pojďme spolu zvolit ten správný směr. Dne 25.11.2019 bude vyhlášena výzva na dotační program Technologie, který spadá do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). To přináší příležitost pro začínající malé podniky (max. 49 zaměstnanců), které vznikly v období od 1.1.2015 – 31.10.2019 […]