Až 10 kurzů na účastníka v rámci vzdělávání zaměstnanců OPZ

Každý účastník může absolvovat maximálně 10 kurzů a současně musí splnit podmínku výuky 40 hodin v prezenční formě vzdělávání.

Režim financování projektu je realizován formou jednotkových nákladů, což výrazně snižuje administrativní zátěž při realizaci projektu. Znamená to, že dopředu víte, kolik za daný kurz dostanete proplaceno finančních prostředků. Zda daný kurz pořídíte levněji nebo dráž je pak zcela na Vás.

Naše činnost nekončí pouhým podáním projektu, ale provedeme Vás celou realizací. Starost o podávání zpráv o realizaci projektu a s tím souvisejících žádostí o platbu tak můžete nechat zcela na nás a věnovat se samotnému vzdělávání.