350 milionů korun míří na podporu vzniku a provozu dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako řídící orgán…

Výzva č. 59 z Integrovaného regionálního operačního programu: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu,…