EDU-PRO Consulting na konferenci CityCON 2017

Dne 20. září 2017 se v prostorech Clarion Congress hotelu v Českých Budějovicích konal již druhý ročník odborné konference City Con 2017, jejímž hlavním cílem je prezentace moderních technologií směrem k zástupům obcí, měst a dalších municipalit. V dopolední části konference byly prezentovány moderní technologie ze strany hlavních partnerů konference a v odpoledních panelových diskusích se probíraly otázky inteligentního městského mobiliáře, elektromobility, ale též možnosti financování „chytrých“ projektů. 

Této panelové diskuse se zúčastnila i naše společnost, jejíž zástupce představil aktuální možnosti podpory pro obce, města, kraje a další orgány veřejné správy a podělil se o zkušenosti z přípravy těchto projektů.