Investiční i neinvestiční dotace na podporu sportu pro spolky v období 2017 – 2019

V rámci Státní podpory sportu, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byly vyhlášeny dvě výzvy na investiční a neinvestiční podporu sportu pro spolky v období 2017 – 2019.

Podpora je zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru občanů a na podporu činností a aktivit sportovců, sportovkyň a trenérů, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých spolků.

Podpora sportu se zaměřuje na osm programů:

 1. Sportovní reprezentace ČR
 2. Sportovně talentovaný soutěž
 3. Činnost sportovních organizací
 4. Údržba a provoz sportovních zařízení
 5. Činnost sportovních svazů
 6. Významné sportovní akce
 7. Zdravotně postižení sportovci
 8. Organizace sportu ve sportovních klubech
 9. Organizace školního a univerzitního sportu
 10. Projekty pro sportování veřejnosti

V rámci těchto programů je možné žádat o finanční podporu například na:

 • Nákup investičního vybavení (např. videokamera, mobilní telefon, notebook, tablet, multifunkční zařízení, stolní sestava PC),
 • Pořízení neinvestičních strojů a zařízení,
 • Nová stavba,
 • Modernizace a rekonstrukce staveb.

Výše poskytnuté podpory je rozdílná pro investiční a neinvestiční projekty a pohybuje se v rozmezí 60 – 100%.

Termíny pro předkládání žádostí:

V roce 2016: do 30. listopadu 2016.

V letech 2017 – 2019: vždy do 30. června, 30. září a 30. listopadu daného roku.