MŠMT vyhlašuje výzvu pro Vyšší odborné školy

Dne 11. 4. 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání. Inovace se uskuteční prostřednictvím zlepšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, prostřednictvím tvorby otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro stanovené odborné oblasti, modernizace metod hodnocení studentů, inovací odborné praxe, rozvoje dalšího vzdělávání a návrhu koncepce VOV ve školském systému.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2017

Minimální délka trvání projektu: 24 měsíců

Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců

Celková alokace na výzvu: 250 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

 • Vyšší odborné školy

Jeden oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o podporu

Cílová skupina

 • studenti vyšších odborných škol,
 • pedagogičtí pracovníci VOŠ včetně odborníků z praxe.

Partnerství

Podmínkou realizace projektu je povinné partnerství VOŠ. Povinnými partnery s finančním/bez finančního příspěvku jsou nejméně 2 vyšší odborné školy.

Podporované aktivity

Každý projekt musí obsahovat všechny následující aktivity:

 • řízení projektu,
 • zvyšování úrovně výuky odborného jazyka s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborného cizího jazyka,
 • zvyšování kvality odborného vzdělávání s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborných předmětů pro danou odbornou oblast,
 • modernizace metod hodnocení studentů,
 • inovace odborné praxe,
 • rozvoj dalšího vzdělávání,
 • návrh koncepce VOV ve školském systému.

 

Dále si žadatel musí zvolit jedno povinně volitelné téma:

 • inovace vyššího odborného vzdělávání v oblasti ekonomické,
 • inovace vyššího odborného vzdělávání v oblasti humanitní,
 • inovace vyššího odborného vzdělávání v oblasti technické,
 • inovace vyššího odborného vzdělávání v oblasti zdravotnické,
 • inovace vyššího odborného vzdělávání v oblasti pedagogické.

 

Více informací k samotné výzvě najdete zde. Chcete-li se o výzvě dozvědět více, či je pro Vás zajímavá, neváhejte nás kontaktovat!!