Nepropásněte dotační výzvu pro města, obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC!

Dne 22. března 2019 vyhlásilo Ministerstvo sociálních věcí výzvu z Operačního programu Zaměstnanost, která je určená pro obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů a dobrovolné svazky obcí. Na projekty můžete získat dotaci 95 %.

Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Míra podpory – 95 %

Minimální výše způsobilých výdaj: 1 000 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Podporované aktivity

  • Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě (podpora řízení kvality, podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů, podpora procesního řízení v organizaci, nástroje komunikace s veřejností, rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek).
  • Profesionalizace veřejné správy (realizace specifických vzdělávacích programů ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů, zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech související s oborem jejich působnosti, zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě).

Způsobilé výdaje

  1. Osobní náklady
  2. Nákup zařízení nebo vybavení
  3. Nákup služeb (zpracování analýz, studií a průzkumů)
  4. Lektorské služby
  5. Školení a kurzy
  6. Vytvoření publikací, školících materiálů nebo manuálů,
  7. Pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou (učebny apod.)
  8. Nepřímé náklady (až do výše 25% přímých nákladů)

Žádosti můžete podávat až do 21. června 2019.

V případě bližších informací k výzvě nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese v.chodlova@edupro.cz.