Nízkouhlíkové technologie – elektromobilita

Dne 2.12.2019 byla vyhlášena výzva na Nízkouhlíkové technologie – elektromobilita – Výzva V. Cílem této výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

zahájení přijmu žádostí: 6.1.2020

ukončení příjmu žádostí: 28.5.2020

Žádat mohou malé a střední podniky a velké podniky.

Podporované aktivity

 • pořízení elektromobilu- podporované kategorie silničních vozidel:
 • BEV – bateriové elektrické vozidlo.
 • EREV – Extended Range Electric Vehicle, elektromobil s rozšířeným dojezdem.
 • pořízení neveřejných (rychlo) nabíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřeb pro elektromobily s možností doplnění nabíjecí stanice o baterii a FVE, za předpokladu, že baterie i FVE je součástí nabíjecí stanice.

Forma a výše podpory

Kolik lze získat na jeden projekt(forma a výše podpory):

 • minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Míra podpory pro kategorie vozidel M1

 • malý podnik – 30 % ZV
 • střední podnik – 25 % ZV
 • velký podnik – 20 % ZV

Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2

 • malý podnik – 40 % ZV
 • střední podnik – 35 % ZV
 • velký podnik – 30 % ZV

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Specifické podmínky a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádostí o dotaci
 • k poslední předkládané žádosti o platbu bude vyžadováno předložení C.O.C. listu nebo kopie velkého technického průkazu pořizovaného vozu prokazující kapacitu baterie/provozní parametry pořizovaného silničního vozidla
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity