Nová výzva Fond pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2020.

Celková alokace pro tuto výzvu je 7 752 900 Kč (300 000 EUR).

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi ČR a Norskem, kdy žadatel i partner se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.
 • Lze uskutečnit např tyto aktivity:
  • Workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu.
  • Studijní cesty a návštěvy do Norska a České republiky.
  • Budování kapacit a krátkodobé vzdělávání.
  • Sběr dat, zprávy, studie a publikace.
  • Kampaně, výstavy a propagační materiály.
  • Technická spolupráce a výměna odborníků.
  • Vysílání pracovníků a stáže.
  • Jiné aktivity.

PŘÍJEMCI PODPORY

 • Veškeré subjekty, veřejné nebo soukromě, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby.
 • V rámci této výzvy je omezena oprávněnost žadatelů a partnerů z donorských států pouze na subjekty z Norska.

FORMA A VÝŠE PODPORY

Maximální výše grantu je 516 860 Kč.

Minimální výše grantu není stanovena.

Výše dotace je 100 %.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Cestovní a ubytovací výdaje spojené se studijními cestami a organizací nebo spoluorganizací workshopů, konferencí, jednání, návštěv, seminářů, vysílání pracovníků a stáží.
 • Cestovní zdravotní pojištění, storno pojištění letenek/vlakových/autobusových jízdenek.
 • Odměny expertům.
 • Náklady na studie proveditelnosti a na přípravu analýz a dokumentů.
 • Tlumočení a překlad pracovních materiálů.
 • Náklady spojené s propagačními a informačními aktivitami k posílení bilaterálních vztahů.
 • Poplatky za externí poradenství.
 • Náklady na zprávu o auditu prokazující způsobilost výdajů v rámci monitorovací zprávy.
 • Další nezbytné výdaje přímo spojené s bilaterální iniciativou.

Pokud se chcete dozvědět více informací o výzvě, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.