Nová výzva Inovace – Výzva V (inovační projekt)

Dne 15. 6. 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ministerstvo má pro tuto výzvu připraveno celkem 2 700 000 000 Kč.

Cílem této výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

PŘÍJEMCI PODPORY

 • Malé, střední a velké podniky.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti,
 • stavby,
 • technologie,
 • software a data,
 • práva k užívání duševního vlastnictví,
 • certifikace produktů,
 • marketingová inovace.

FORMA A VÝŠE PODPORY

 • Dotace 1 – 40 mil. Kč.

Maximální výše podpory:

Malý podnik

Střední podnik Velký podnik

45 %

35 %

25 %

Zájemci mohou podávat své projekty až do 27. 11. 2018.

Pokud se chcete dozvědět více informací o výzvě, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.