Nová výzva – marketing – výzva III

Dne 21. 12. 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu Marketing – Výzva III v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Hlavním cílem této výzvy je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Malé a střední podniky.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.
  • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

  • Malé a střední podniky.

MÍRA PODPORY

Max. do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

  • Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí (max. 1 000 000 Kč na jeden konkrétní veletrh).
  • Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem (max. 300 000 Kč na jeden konkrétní veletrh).
  • Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav (max. 100 000 Kč na jeden konkrétní veletrh).

 

Své projekty můžete podávat až do 30. 4. 2018.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.