Nová výzva – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců – III. výzva (POVEZ II.)

Dnes, 1. 11. 2017 je zahájen příjem žádostí III. výzvy v projektu POVEZ II. Vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Projekt se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnícím trhu práce. Projekt POVEZ II. řeší jednak nesoulad mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly, a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Zaměstnanci (i potenciální).
 • OSVČ – fyzické osoby s/bez zaměstnanců.
 • Zaměstnanci organizačních složek právnické osoby.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 • Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty.
 • OSVČ.
 • Nestátní neziskové organizace.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Příspěvky na vzdělávání zaměstnanců (do výše 85 % skutečně vynaložených výdajů na vzdělávání).
 • Refundace mezd po dobu školení (maximálně do výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se vzdělávací aktivity činí 33 000 Kč měsíčně).

CO JE MOŽNÉ PODPOŘIT?

 1. Další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání – zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení a změnu kvalifikace.
 2. Odborná jazyková výuka.
 3. Další profesní vzdělávání v neakreditovaných vzdělávacích kurzech.

Podpořeny budou kurzy v minimálních rozsahu 40 hodin a více na 1 účastníka.

Vzdělávání bude moci být zajištěno:

 1. Externím vzdělávacím zařízením (uznatelné náklady = kurzovné).
 2. Interními lektory zaměstnavatele (uznatelné náklady = náklady na lektora).

Vzdělávání bude moci být realizováno v akreditovaných i neakreditovaných kurzech.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.