Nová výzva – Podpora práce s dětmi a mládeží

Dne 17. 11. 2017 vyhlašuje Jihočeský kraj výzvu s názvem Podpora práce s dětmi a mládeží.

Hlavním cílem tohoto dotačního programu je podpora rozvoje mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje.

OPATŘENÍ PROGRAMU

Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen.

Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání.

Opatření č. 3: Informační systémy mládeže.

Opatření č. 4: Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží.

Opatření č. 5: Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením.

Opatření č. 6: Mezinárodní spolupráce.

Opatření

Celková alokace (v mil. Kč)

Min. – max. výše dotace (v tis. Kč)

Min. požadovaná spoluúčast žadatele (v %)

Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen

1,6

50 – 300

20

Pravidelná zájmová činnost a zájmové sdružení

2,7

20 – 200

20

Informační systémy mládeže

0,5

20 – 150

20

Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží

0,8

10 – 120

20

Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením

0,2

10 – 30

20

Mezinárodní psolupráce

0,2

10 – 30

20

 

Žadatel může do každého opatření podat maximálně 1 žádost.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Opatření č. 1

  • Domy dětí a mládeže.
  • Spolky, které mají ve stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží.
  • Ústavy, které mají zakotvenou práci s dětmi a mládeží.
  • Obecně prospěšné společnosti, které mají zakotvenou práci s dětmi a mládeží.

Opatření č. 2 – 6

  • Nestátní neziskové organizace se sídlem a působností na území Jihočeského kraje.
  • Obce včetně dobrovolnických svazků obcí se sídlem na území Jihočeského kraje.
  • Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení na území Jihočeského kraje.
  • PO a FO se sídlem a působností na území Jihočeského kraje v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a zájmového vzdělávání.

Své projekty můžete podávat až do 8. 1. 2018.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.