Nová výzva – Smart Cities

Dne 9. 2. 2018 zveřejnil Jihočeský kraj výzvu Smart Cities.

Cílem výzvy je podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací a pořízení smart technologií v následujících oblastech:

  • Energetika (efektivní odpadové hospodářství, inteligentní osvětlení, chytré budovy).
  • Chytré mobilní a webové aplikace pro ulehčení života ve městech, ICT technologie.
  • Doprava (elektromobilita, inteligentní řízení dopravy, sběr a poskytování dopravních informací, parkování, dobíjecí stanice, rozvoj platebních metod v MHD a chytré městské dopravy, e-platby).
  • Cestovní ruch (elektromobilita a chytré technologie pro oblast cestovního ruchu).
  • Sociální služby a prevence kriminality.
  • Smart Governance (chytrá radnice, e-government).

 

CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY: 4 000 000 Kč

 

OPRÁVNĚNÝMI ŽADATELI JSOU

  • Obce a města na území Jihočeského kraje.

MÍRA FINANCOVÁNÍ

Opatření (podprogram) Min – max výše dotace (v tis. Kč) Min. požadovaná spoluúčast žadatele (v %)

 

Obce 10 – 100 tis. obyvatel Obce do 10 tis. obyvatel
Smart Cities – neinvestiční charakter 20 – 500 40 20
Smart Cities – investiční charakter   50 30

 

Každý žadatel může předložit maximálně 2 žádosti.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

  • Osobní výdaje – výdaje ze mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění osob.
  • Cestovní náhrady.
  • Výdaje na pořízení chytrých technologií a služby.

Své projekty můžete podávat od 12. 3. 2018 do 3. 4. 2018.

Žadatel vyplňuje žádost o dotaci prostřednictvím elektronické žádosti 602XML Filler. Zároveň žadatel odešle vytištěnou žádost na adresu Jihočeského kraje.

Chcete-li se o projektu dozvědět více informací, nebo máte zájem pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz !