Nová výzva – Výzva VII – Technologie

Dne 5. 12. 2017 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu – Výzvu VII – Technologie. Tato výzva je vyhlášena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem výzvy je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Zahájení příjmu žádostí o podporu je 12. 2. 2018.

CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY: 1 000 000 000 Kč

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Pořízení nových strojů.
 • Technologické zařízení a vybavení.
 • Propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

VELIKOST PROJEKTU

 • 1 000 000 Kč – 20 000 000 Kč.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Malé a střední podniky

OPRÁVNĚNÝMI ŽADATELI JSOU

 • Podnikající fyzická i právnická osoba, která je malým a středním podnikem

MÍRA FINANCOVÁNÍ

 • Příjemce je povinen poskytnout 25 %
 • Pro střední podniky činí podpora 35 %
 • Pro malé podniky činí podpora 45 %

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek (nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (patentové licence, náklady na SW, programy, data a databáze)
 • Výdaje na pořízení provozních souborů (souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru.

Každý žadatel může předložit maximálně 1 projekt.

Své projekty můžete podávat až do 14. 5. 2018.

Chcete-li se o projektu dozvědět více informací, nebo máte zájem pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz