Nová výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Dne 28. 2. 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky novou výzvu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Ministerstvo má připraveno celkem 200 milionů Kč.

Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, tandemové neformální vzdělávání, zavádění nových metod v neformálním vzdělávání, klub v neformálním vzdělávání a projektové dny v klubovně a mimo klubovnu.

Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, tandemové neformální vzdělávání, zavádění nových metod v neformálním vzdělávání, klub v neformálním vzdělávání a projektové dny v klubovně a mimo klubovnu.

Oprávnění žadatelé

Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve, a zájmová sdružení právnických osob. Tyto PO zároveň:

  • Působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže.
  • Jsou uvedeny v databázi Místních akčních skupin.
  • Zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3.

Cílová skupina

  • Účastníci neformálního vzdělávání (děti do 3 let, žáci základních a středních škol).
  • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.
  • Pedagogičtí pracovníci.

Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 1 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: 20 000 000 Kč

Míra podpory závisí na typu žadatele a místě realizace.

Minimální délka projektu je 24 měsíců.

Maximální délka projektu je 36 měsíců.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 6. 1. 2020, nebo do vyčerpání alokace.

Pokud se chcete dozvědět více informací o výzvě, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.

Summary
Nová výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Article Name
Nová výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Description
Dotace pro organizace zaměřující se na neformální vzdělávání vyhlášena do 6.1.2020 nebo do vyčerpání alokace.
Publisher Name
EDU-PRO Consulting, a.s.
Publisher Logo