Co se povedlo?

Můžeme říct,  že rok 2017 nám přinesl zajímavý mix. V čele jsou samozřejmě studie proveditelnosti pro kraje, města a obce s celkovým rozpočtem více než 178 mil. Kč. Podíleli jsme se také na řízení několika projektů, které úspěšně pokračují i do roku následujícího a v oblasti Smart City a Smart Region jsme uspořádali již druhý a opět velmi úspěšný ročník konference CityCON 2017.

Zaměřeno na veřejnou správu

Studie proveditelnosti

 • Úspěšné pro kraje, města a obce
 • Integrovaný regionální operační program
 • Rozpočet 178 mil. Kč

Projektová příprava

 • Jihočeská města a obce
 • Rozvoj a implementace konceptu Smart City

CityCON 2017

 • 19 partnerů
 • 4 tematické bloky
 • Interaktivní zapojení účastníků

Vzdělávání

MŠ a ZŠ

 • Úspěšná příprava projektových žádostí
 • Zlepšení efektivity pedagogické práce
 • OP výzkum, vývoj a vzdělávání

Maminky i IT pomáhá

 • Vedení projektu
 • Pomoc zpět na trh práce po rodičovské
 • Kurzy a diagnostika

Zaměstnanci

 • Příprava a řízení projektů
 • Vzdělávání a rozvoj schopností
 • Jazykové kurzy

Technologie

Zabezpečení cloudu

 • Řízení VaV projektu
 • Zabezpečení cloudových služeb
 • Projekt pro externí subjekt

Přeshraniční projekty

 • Příprava projektů
 • Významní tuzemští i zahraniční partneři
 • e-Road, BDZOS