OP PIK: ICT a sdílené služby – výzva pro začínající podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo velmi zajímavou výzvu ICT a sdílené služby pro začínající mikropodniky, které nemají uzavřeno ani jedno účetní období. Žádosti o podporu lze podávat od 16. listopadu 2016 do 16. února 2017. Maximální výše dotace činí 4 miliony korun a míra podpory je stanovena maximálně na 60 % celkových způsobilých výdajů.

Podporu v rámci této výzvy lze získat na aktivity související s tvorbou nového IS/ICT řešení, např. tvorbu moderních digitálních služeb či aplikací v oblasti komunikace, zábavy, vzdělávání, zdravotnictví atp. Projekty musí zároveň být realizovány mimo území hlavního města Prahy a musí být prokázána shoda s Národní výzkumnou a inovační strategií České republiky. Příjemce musí vytvořit dvě pracovní místa.

Z této výzvy lze podpořit výdaje na mzdy, nájemné, služby expertů, poradců a studie, hardware a software a ostatní výdaje související s projektem.

Máte-li zájem o více informací či chcete-li pomoci s přípravou Vaší projektové žádosti, neváhejte nás kontaktovat !!!