OP PIK: Výzva Technologie pro začínající podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo v rámci Operačního programu podnikání a inovace výzvu TECHNOLOGIE, která je určená pro začínající podnikatele s maximálně tříletou historií. Míra dotace je v rámci této výzvy stanovena na 45 % a je omezena na 225 000,- Kč na jeden projekt. Žádosti lze podávat od 9. prosince 2016 do 28. února 2017.

Podporované aktivity spočívají v nákupu nových strojů, technologických zařízení a dalšího vybavení. Žadatel též musí vytvořit jedno pracovní místo, které musí zachovat po celou dobu udržitelnosti projektu.

Máte-li zájem o více informací k výzvě či chcete-li zpracovat projektovou žádost, neváhejte se na nás obrátit !!!