Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. (POVEZ II) – finanční prostředky na výzvu již vyčerpány

Dne 7. 6. 2017 byla navýšena alokace pro II. výzvu o 250 milionů Kč, která je však k dnešnímu datu, tj. k 15. 6. 2017 zcela vyčerpána! Celkem úřady vyčlenily na podporu vzdělávacích aktivit zaměstnanců 1 250 000 000 Kč.

Zaměstnanci společnosti mohli být vzděláváni v následujících oblastech:

  • Odborné vzdělávání.
  • Jazyková výuka.
  • Další profesní vzdělávání v neakreditovaných vzdělávacích programech.

O obnovení možnosti čerpání finančních příspěvků na vzdělávání Vašich zaměstnanců Vás budeme informovat.