Podpora rozvoje regionů v roce 2019

Podpora rozvoje regionů v roce 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy Podpory a rozvoje regionů pro rok 2019.

Cílem tohoto programu je podpora obnovy a rozvoj měst, zvýšení kvality života jejich obyvatel a zlepšení atraktivity obecního prostoru.

Celkem je výzva rozdělena na 3 podprogramy:

  1. Podprogram – Podpora obnovy a rozvoje venkova

Z této výzvy lze financovat obnovu místních komunikací, sportovní infrastruktury, staveb a zařízení dopravní infrastruktury, vítěze soutěže Vesnice roku, rekonstrukci a přestavbu veřejných budov, obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů, budování a obnovu míst aktivního a pasivního odpočinku, dostupnost služeb a podporu venkovské pospolitosti a spolupráci na rozvoji obcí.

Alokace: 910 mil. Kč

  1. Podprogram – Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

Z této výzvy lze financovat obnovu místních komunikací a obnovu sportovní infrastruktury.

Alokace: 350 mil. Kč

  1. Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli

Z této výzvy lze financovat obnovu místních komunikací.

Alokace: 190 mil. Kč

Lhůta pro podávání žádostí končí 28. 2. 2019.

Pokud se chcete dozvědět více informací nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.