Podpora školství – dotační program Jihočeského kraje

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje vyhlašuje Jihočeský kraj výzvu s názvem Podpora školství.

Hlavním cílem tohoto dotačního programu je vytváření potřebných materiálních podmínek pro zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí a žáků, podpora polytechnického vzdělávání a zajištění bezpečného a úsporného provozu školních budov v obcích Jihočeského kraje do 3 000 obyvatel.

OPATŘENÍ PROGRAMU

Opatření č. 1: Vybavení mateřských a základních škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami, včetně pomůcek se zaměřením na polytechnické vzdělávání (investičními i neinvestičního charakteru)

Opatření č. 2: Rekonstrukce budov mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi za účelem snížení jejich energetické náročnosti

Opatření č. 3: Zabezpečení budov mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

CELKOVÁ ALOKACE

4 500 000 Kč

Číslo opatření Celková alokace Min – max výše dotace (v tis. Kč) Min. požadovaná spoluúčast žadatele (v %)
1 1 20 – 100 (neinv. charakter)

40 – 150 (inv. charakter)

40 %
2 2,5 20 – 150 (neinv. charakter)

40 – 500 (inv. charakter

40 %
3 1 20 – 300 (neinv. charakter

40 – 500 (inv. charakter)

40 %

Žadatel může podat maximálně 1 žádost do každého opatření.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Obce do 3 000 obyvatel se sídlem v Jihočeském kraji, které zřizují právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy a základní školy zařazené do rejstříku škol a školských zařízení.
  • Obce do 3 000 obyvatel, v jejichž majetku je budova, v níž právnická osoba zřizovaná jinou obcí vykonává činnost mateřské školy a základní školy.

UZNATELNÉ VÝDAJE

Opatření č. 1

  • Učební pomůcky, interaktivní pomůcky a tabule, vybavení dílen, laboratoří a kabinetů, IT technika.

Opatření č. 2

  • Projektová dokumentace, zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí budovy, realizace stavebních opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna původního zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů.

Opatřená č. 3

  • Nákup bezpečnostních prvků, montážní práce související s nakoupenými bezpečnostními prvky, projektová dokumentace

 

Projekty lze podávat od 12. 2. 2018 do 23. 2. 2018.

Pro více informací o projektu nás neváhejte kontaktovat na adrese n.linhartova@edupro.cz.