Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 29. 5. 2017 novou výzvu v rámci operačního programu Zaměstnanost. Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol  v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

Celková finanční alokace výzvy je 265 000 000 Kč.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 9 000 000 Kč

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:

 • školy a školská zařízení,
 • obchodní korporace,
 • státní podnik,
 • nestátní neziskové organizace,
 • OSVČ,
 • kraje,
 • organizace zřizované kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí.

V rámci této výzvy je povinné partnerství se školou či školským zařízením.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • PRIMÁRNÍ AKTIVITA – je povinné ji realizovat
 • Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy – školní družiny, kluby
 • DOPLŇKOVÁ AKTIVITA
 • Příměstský tábor v době školních prázdnin
 • Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity – přihlášené děti musí být zároveň přihlášené v primární aktivitě.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Rodiče s malými dětmi.

MÍRA PODPORY

Typ organizace EU podíl Státní rozpočet Příjemce
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, kraje, obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí 85 % 10 % 5 %
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy 85 % 15 % 0 %
Obchodní korporace, státní podniky, OSVČ 85 % 0 % 15 %

 

Projekty lze podávat do 29. 9. 2017.

Pro více informací o projektu nás neváhejte kontaktovat na adrese n.linhartova@edupro.cz.