Naše firma měla na starosti kompletní zpracování Žádosti včetně všech relevantních příloh do výzvy 61 operačního programu Zaměstnanost.