V rámci tohoto projektu jsme zpracovávali kompletní Žádost v systému MS2014+ i se všemi povinnými přílohami včetně Studie proveditelnosti.