V rámci tohoto projektu jsme se začali podílet až v průběhu realizace projektu, kdy jsme byli pověřeni zpracováním Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci.