V rámci tohoto projektu jsme byli pověřeni zpracováním Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci.