Pro tento projekt jsme kompletně zpracovali projektovou Žádost v systému CEDR (Norské fondy) a také jsme zajistili administraci veškěrých projektových aktivit včetně těch, které je nutné plnit i v rámci doby udržitelnosti.