Tento projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci tohoto projektu jsme zpracovávali kompletní Žádost včetně Studie proveditelnosti a máme na starost i kompletní administraci projektu, která obnáší komunikaci s řídícím orgánem, kontrolu harmonogramu a finančních toků projektu, zpracování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu a řešení problémových situací v průběhu realizace projektu a mnoho dalších kroků.