Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence- schopnost v rámci prioritní osy 2.4 Partnerství a sítě. Záměrem projektu bylo propojit zástupce dvou cílových skupin, pracovníků VaV v podnicích a zaměstnance a studenty univerzit. Účelem bylo vzájemné poznání možností druhých stran, nalezení oboustranně výhodných konceptů spolupráce a společných témat, které je možné řešit za oboustranné podpory.