Tento projekt, který byl podpořen v první veřejné soutěži programu TRIO, který zastřešuje TA ČR. Podíleli jsme se na přípravě projektové Žádosti a také na kompletní administraci projektu, včetně závěrečného oponentního řízení, roční zprávy a závěrečné zprávy.