Cílem projektu je rozšířit regionální nabídku dalšího vzdělávání, znalostní kapitál firem a školských institucí, které působí v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) v Jihočeském kraji. Prioritou je propojení teorie a praxe s důrazem na potřeby jak na straně nabídky (pracovní síla), tak i na straně poptávky (zaměstnavatelé) na trhu práce. Přínosem projektu je zlepšení konkurenceschopnosti celého Jihočeského kraje. Specifickým cílem je vývoj vzdělávacích programů a metodik.