Pro tento projekt jsme kompletně zpracovali projektovou Žádost.