rojekt je zaměřený na navázání spolupráce středních škol se zaměstnavateli, odborníky a nově vzniklým centrem praktického vzdělávání (CPV) při Technologickém centru v Písku za účelem zajištění kvalitní odborné praxe žáků SŠ. Cílem je využití inovativních forem spolupráce v praktickém vyučování a to zapojením odborníků přímo do praxe ve školách či v novém CPV a následné praktické propojení s realizací odborných workshopů u zaměstnavatelů. V novém CPV bude rozvíjena spolupráce se zástupci technologických společností, škol a dalších institucí.