Projekt Partnerství pro ICT – Písek se zaměřuje na vzdělávání lektorů, učitelů, profesorů, ICT specialistů a pracovníků v prostředí ICT s důrazem na jejich konkrétní vzdělávací potřeby zjištěné, jak ze strany zaměstnavatelů, tak i ze strany pracovní síly. Cílem je prohloubit jejich odbornost, profesní vybavenost a podpořit řízení lidských zdrojů ve firmách, což přispěje k lepší konkurenceschopnosti organizací, v nichž tyto cílové skupiny působí.