Psychosociální komunitní centrum bude vybudováno na základě dlouhodobé spolupráce Psychiatrické léčebny u Honíčka s FOKUSem Písek. Hlavní myšlenkou projektu je rozvoj komunitních služeb a vytvoření provázanější sítě spolupracujících služeb a zařízení zdravotnických i sociálních na území bývalých okresů Písek a Strakonice. Primárním posláním Psychosociálního komunitního centra je poskytování psychiatrických zdravotních a přímo navazujících sociálních služeb s cílem maximální podpory začlenění klientů/pacientů do jejich vlastního sociálního prostředí a zlepšení kvality jejich života.