Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program dalšího vzdělávání v oblasti ICT se zaměřením na možnosti využití cloudových ICT nástrojů na podporu firemních procesů. Účastníci získají nové znalosti a dovednosti, které jim umožní vyhodnotit stávající ekonomickou efektivitu stávajících procesů, analyzovat možnosti aplikace ICT nástrojů, připravit přechod na zvolené cloudové řešení a řídit celý proces změny. Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny, reflektuje trendy v oblasti ICT a využívá moderní didaktické metody zohledňující specifické potřeby cílové skupiny.