Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu jsme zpracovávali Žádost v systému MS2014+ spolu se všemi povinnými přílohami a máme na starost i kompletní administraci projektu. Zároveň se podílíme i na organizaci výběrových řízení.