Tento projekt jsme převzali až v době realizace, kdy jsme dostali na starost kompletní administraci projektu, včetně podávání Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci a dalších aktivit související s realizací projektu.