Tento projekt je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky úspěšné spolupráci na projektu Šablony I. jsme ve spolupráci pokračovali i na projektu Šablony II., kde opět máme na starosti kompletní přípravu Žádosti a administraci celého projektu.