Tento projekt je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu jsme zpracovávali kompletní Žádost v systému MS2014+ máme na starosti kompletní administraci projektu včetně všech souvisejících úkonů.