Projekt ScienceZOOM je zaměřen na systematizaci, profesionalizaci a realizaci vybraných aktivit směřujících k popularizaci vědy a výzkumu přírodovědných a technických oborů a jeho výsledků pro společnost a to interaktivní, zajímavou a srozumitelnou formou a na další vzdělávání pracovníků VaV a ostatních pracovníků v oblasti řízení, popularizace a komunikace, identifikace, ochraně, transferu výsledků VaV.

Partnerem projektu je Technologické centrum Písek, pro kterého zajišťujeme v průběhu realizace administrativní podporu.