V tomto projektu jsme připravovali Žádost a všechny relevantní přílohy do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.